Gin Rummy regler

casinoutansvensklicens.wiki | Gin Rummy regler
Gin Rummy regler

Gin Rummy är ett väldigt gammalt kortspel som kom till under det tidiga 1900-talet. Utöver att vara kul så är det också ett bra sätt att utmana dig själv och hjälpa till att träna och utveckla ditt minne och ditt strategiskt tänkande.

Gin rummy och Rummy är två liknande kortspel. Den kanske huvudsakliga skillnaden mellan de två är att Gin Rummy är menat att spelas mellan två spelare och det går i regel mycket snabbare att spela än det multispelars kortspelet Rummy. Det lönar sig att gå igenom mål, poängalternativ och spelets koncept innan du börjar spela. Sedan är det bara att ha ett poängkort redo och börja knacka! Du kan lära dig mer om spelet på https://ginrummy.se/ eller genom att fortsätta läsa vidare!

Gin Rummys historia

Gin Rummy är ett spel som är både väldigt komplext och enkelt på en och samma gång. Precis som andra typer av Rummy-spel så kan man länka dess ursprung bak till antingen det gamla kinesiska spelet Khanhoo eller det mexikanska spelet Conquian. Men Rummy blev inte Gin förrän år 1909 då Elwood T Baker uppfann denna variant av spelet tillsammans med sin son i Brooklyn, New York. Namnet ”Gin” eller ”Gin Rummy” föreslogs av Bakers son då de båda alkoholsorterna är lika varandra. Spelet hade viss popularitet under 1927-30 talet innan det fall i glömska i några år fram tills 1940 då det började dyka upp i både filmer och på radio och på så sätt började växa i popularitet igen.

Målet med Gin Rummy

Målet i spelet är att använda dig av olika strategier för att skapa en hand bestående av olika tretal, fyrtal och stegar, samtidigt som du gör dig av med så kallade ”deadwood”-kort. Deadwood-kort är kort som du inte kan använda i några kortkombinationer i din specifika hand. Själva nyckeln för att lyckas med Gin Rummy är att ha en förståelse för vilka kort som är värdefulla för att skapa ett tretal, fyrtal eller en stege och vilka kort som är helt oanvändbara.

Set: ett ”set” är ett annat ord för antingen ett tretal eller fyrtal. Ett exempel är till exempel ett set bestående av hjärter 5, klöver 5 och spader 5. Ett annat exempel är spader 10, ruter 10, klöver 10 och hjärter 10.

Run: ”run” är ett annat ord för stege, dvs flera kort inom samma färg (hjärter, klöver, ruter eller spader) i en konsekvent ordning. Ett exempel skulle vara 2, 3, 4 och 5 i hjärter. Ett annat exempel skulle vara knekt, dam och kung eftersom samtliga klädda kort är av samma färg med konsekvent ordning.

Deadwood: Deadwood-kort är individuella kort som inte är en del av varken ett set eller en run. Med andra ord så är det kort som du inte har någon användning för i din hand. Om du har både sets och runs och dina Deadwood-kort har ett totalt värde av 10 eller mindre så kan du avsluta omgången. Ett exempel på deadwood-kort med ett värde av mindre än 10 är om du till exempel har spader 2 och hjärter 6. Det sammanlagda värdet här är alltså 8 poäng. Om du inte har några deadwood-kort så har du ”Gin” och kan knacka på bordet för att få dina poäng för den spelade omgången.

Ett spel kan pågå i flera omgångar men slutar så snart en spelare har nått upp till 100 poäng eller en annan förutbestämd summa.

Hur man räknar poäng i Gin Rummy

Du kan välja att använda dig av det enkla och traditionella sättet att räkna poäng i Gin Rummy eller så kan du skapa egna variationer för att på så sätt göra spelet mer intressant och spännande. Här finns några exempel:

Going gin: Om du knackar och har inga omatchade kort så har du ”Gin” och kommer att få 25 bonuspoäng. Även om din motståndare saknar omatchade kort så kommer denna ändå att vara poänglös då man inte knackade först.

Knackpoäng: Om du knackar så kommer du att få poäng som motsvarar skillnaden i värde mellan dina deadwood-kort och motståndarens deadwood-kort. Om du till exempel skulle knacka och ha deadwood-kort till ett värde av 5 och din motståndare har deadwood-kort till ett värde av 10 så kommer du att få 5 poäng då 5 är skillnaden mellan 5 och 10.

Winners points: Vissa spelare väljer att lägga till 25 bonuspoäng per omgång för att på så sätt snabba på spelet.

Undercut points: En så kallad ”undercut” är när du och din motståndare har samma värde på era deadwood-kort. Om du väljer att knacka och det visar sig att du och din motståndare har samma deadwood-värde så har du undercut din motståndare. I det här fallet så får din motståndare 10 extra poäng.

När och varför du ska knacka i Gin Rummy

Spelet tar automatiskt slut så snart en spelare väljer att ”knacka”. Det finns två olika tillfällen i en omgång då en spelare kan knacka:

  1. Om dina deadwood-kort har ett värde av 10 eller mindre så kan du knacka. Detta kallas ”going down”.
  2. Om du inte har några deadwood-kort överhuvudtaget och alla dina kort hör till sets eller runs så kan du välja att knacka. I det här fallet så kallas det ”going Gin” eller helt enkelt ”Gin”.

Hur du kommer igång och spelar Gin Rummy

Gin Rummy spelas som regel på en enskild 52-korts kortlek utan jokrar mellan två separata spelare. Det går dock att lägga till fler spelare, i vilket fall du lägger till ytterligare en kortlek för varannan spelare. Så fyra spelare kräver två kortlekar och sex spelare kräver tre kortlekar. Det finns också varianter av spelet där man spelar med tre spelare.

Värdet på klädda kort, dvs Kung, Dam och Knekt är 10, medan Ess är värda 1 poäng. Övriga kort är värda det som står på korten, så en spader 6 är med andra ord värd 6 poäng, till exempel.

Spelet börjar med att dealern blandar kortleken och delar ut korten till vardera spelare en i taget tills varje spelare har 10 kort. De kvarvarande korten läggs mellan spelarna vända neråt och det översta kortet från dessa vänds upp bredvid denna korthög. Högen där det uppvända kortet ligger är där vardera spelare senare kommer att kasta bort de kort som de inte behöver under spelets gång.

Dina drag under varje Gin Rummy-omgång

Varje normal tur består av två separata delar: till att börja med så måste du dra ett kort. Du kan välja om du vill dra ett kort från den nedåtvända högen på bordet eller om du vill ta det översta kortet från de bortkastade korten. Efter detta så måste du själv kasta bort ett kort (vänt uppåt).

Under varje första tur för en ny omgång så måste den som inte delade ut korten bestämma sig för om denne vill ta det första uppåtvända kortet eller ej. Om spelaren bestämmer sig för att inte göra det så kan istället dealern välja att ta det kortet. Om en av spelarna väljer att ta kortet så fortsätter denna spelaren med sin tur genom att kasta bort ett av sina kort och sedan går turen över till den andra spelaren. Om ingen av spelarna väljer att ta kortet så går turen tillbaka till den som inte delade ut korten som får dra ett kort från högen med nedåtvända kort och kasta bort ett av sina kort som vanligt.

Spelet fortsätter på detta sätt fram tills någon har fått ”Gin” eller knackar på bordet. Om det endast finns två kort kvar i högen med nedåtvända kort efter att en spelare kastat sina kort och ingen av spelarna har knackat så avslutas omgången som oavgjort och samma spelare agerar dealer och delar ut korten igen.

Hur kan man öka sina vinstchanser i Gin Rummy?

Gin rummy är ett relativt snabbt och enkelt spel. Av den anledningen så finns det till skillnad från andra kortspel så som Black Jack inte särskilt många komplexa strategier som du behöver följa för att bemästra spelet. Med det sagt så finns det ändå vissa strategier som du kan dra nytta av för att öka dina vinstchanser medan du spelar.

*Dra inga kort från den kastade högen så länge du inte planerar att använda dem för att komplettera ett set eller en run.

Det finns två huvudsakliga nackdelar med att dra kort från högen med bortkastade kort. Den första är att du missar möjligheten att se vilket kort som ligger högst upp i högen med nedvända kort som kanske skulle komplettera ett set eller run i de kort som du har i din hand.

Den andra och kanske största nackdelen är att din motståndare kan se vilka kort som du har tagit från den bortkastade högen. Om du till exempel plockar upp klöver 7 för att matcha med spader 7 som du har i din hand så kanske du aldrig kommer att få tag i den tredje 7an då din motståndare kanske väljer att hålla fast vid det tills spelets slut.

*Håll koll på vilka kort din motståndare plockar från högen med bortkastade kort.

Skulle din motståndare strunta i överstående regel så kan du vinna fördel genom att hålla fast vid kort som din motståndare kanske försöker att få tag i. Om du till exempel försöker bestämma dig för om du ska kasta klöver 6 eller spader 6 och du precis såg din motståndare plocka upp spader 7 så är det en bra idé att hålla fast vid spader 6 och kasta klöver 6 först istället.

*Håll koll på vilka kort som kastas

I vissa fall kan detta vara ett bra sätt att lista ut hur din motståndares hand ser ut. Kort som ligger nära de kort som din motståndare kastat är i regel säkrare för dig själv att kasta från dina egna händer.

Kanske en av de största fördelarna med att hålla koll på högen med bortkastade kort är att det ger dig en bra idé om vilka kort som fortfarande finns kvar i högen med nedåtvända kort. Om två knektar redan har kastats så kommer ditt par i knektar aldrig att bli ett tre eller fyrtal och du bör då istället göra dig av med dem.

*Kasta hellre kort av högt värde än kort av lågt värde

Ditt mål är som sagt att försöka bygga en hand som är tillräckligt bra att kunna knacka med. Detta betyder att du behöver minska värdet på dina deadwood-kort. Ett enda klätt deadwood-kort innebär att resten av dina kort behöver matchas för att du ska kunna knacka och även då skulle det resultera i en väldigt svag knackning.

Dumpa dina klädda deadwood-kort och håll fast vid kort av lägre värde för att öka dina chanser till att kunna knacka så tidigt som möjligt.

*Håll fast vid höga par tidigt i spelet

Tack vare överstående tips så är det möjligt att din motståndare väljer att kasta några kort av högt värde tidigt under spelets gång och på så sätt ge dig vad du behöver för att kunna skapa ett set eller en run. Allt eftersom spelet fortsätter så ökar risken när du håller fast vid deadwood-kort av högt värde och du bör försöka dumpa dina klädda deadwood-kort åtminstone innan halva kortleken har spelats bort.

*Knacka tidigt om möjligt

Det finns en chans att din motståndare kommer försöka att ge dig en undercut men om du knackar tillräckligt tidigt så är chansen stor att din motståndare har tillräckligt mycket deadwood-kort att du kan plocka poäng. I det här fallet så kan det vara ett starkt drag att knacka även om du har deadwood-kort till ett värde av 10.

*Undvik svaga knackningar sent i spelet

Om mer än halva kortleken är borta så är chanserna stora att din motståndare har gjort sig av med de värsta deadwood-korten så att knacka med deadwood-kort med 10 poängsvärde är en ren inbjudan till en undercut. Kom ihåg att ju längre tid som gått under spelets gång, desto bättre bör din hand vara när det kommer till att knacka.

*Kort av medelvärde ger dig mest alternativ

Om du finner dig i en situation där du måste försöka bygga en run eller ett set från ett enda kort så är det alltid en bättre idé att välja ett kort av mellanvärde så som 5, 6 eller 7 som din grund.

Förutom att ge dig mest alternativ när det gäller att skapa tretal eller fyrtal så är de också tillräckligt låga i värde att det inte kommer att kosta dig lika mycket i slutändan som det skulle göra om du istället hade kort av högt värde i din hand.

*Försök att bygga sets och run genom att använda dig av korttrianglar

En korttriangel består av två kort av samma färg i rätt turordning tillsammans med ett ytterligare kort av samma värde som ett av dem.

Låt oss till exempel säga att du har en hjärter 7 och 8 tillsammans med en spader 7. Detta är en korttriangel och ger dig fyra olika sätt att skapa set eller runs.

Du kan till exempel plocka upp hjärter 6 eller 9 för att på så sätt skapa en run eller så kan du dra klöver 7 för att på så sätt skapa ett tretal i sjuor.

*Lura till dig det kort du vill ha från din motståndare

Det finns flera olika metoder som du kan använda dig av för att lura din motståndare att kasta det kort som du behöver. Ett av de kanske bästa tricken är att kasta ett kort av samma värde men i annan färg som det kort du behöver. Låt oss till exempel säga att du vill ha hjärter 9. Kasta då bort spader 9 och om det visar sig att din motståndare har hjärter 9 så är chansen stor att detta är det kort som kommer att kastas vid nästa tur.

Om du spelar mot någon som du misstänker känner till detta trick så kan du använda det mot din motståndare genom att aldrig lägga ett kort som av samma värde som det kort som din motståndare just kastat.

*Undvik att spela förutsägbart och variera istället ditt spel

En bra Gin Rummy-spelare lägger nästan lika stort fokus på att studera sin motståndare och dennes spel som den gör på att skapa en bra hand. Precis som i många andra spelsituationer så som till exempel poker så är det till din egen fördel om din motståndare inte kan förutspå hur du kommer att spela för att sedan agera utefter det. En spelare som spelar på exakt samma sätt är mycket lättare att överlista och vinna över än en spelare som konstant byter strategier och spelar mer oväntat och varierat.

Detta gäller även när du sorterar de kort du har i din hand. Om du alltid sorterar dem på precis samma sätt så blir det genast mycket enklare för din motståndare att lista ut vilka kort du har på handen och kan därför anpassa sitt spel utefter det. Genom att variera hur du sorterar dina kort så undviker du att ge din motståndare mer information än nödvändigt.

Stegar vs tretal

När det gäller att bygga händer så kan det vara bra att hålla koll på vilka typer av kombinationer som ger dig bäst odds och därför är bäst att satsa på när du spelar.

När det gäller tretal så finns det totalt 50 olika kombinationer som du kan göra i spelet, till exempel tre kungar, tre sexor, osv. Det finns också totalt 44 olika kombinationer för stegar. Chansen är mycket större att du kan fortsätta att bygga på en stege än att du kan fortsätta att bygga på ett tretal och anledningen till detta är egentligen väldigt enkel och självklar; medan en stege kan fortsätta att växa långt bortom fyra kort så kan du endast lägga till ett extra kort till ett tretal för att få ett fyrtal. Detta eftersom det finns max fyra kort av ett och samma värde.

Med andra ord så är det på flera sätt ett bättre alternativ att satsa på att bygga stegar än att bygga på tretal eftersom du har fler möjligheter till förbättring hos en stege än hos ett tretal. Om du måste välja mellan det ena eller det andra så är det alltså bättre att satsa på en stege än ett tretal förutsatt att de korten som redan spelats inte sätter käppar i hjulet och förhindrar dig från att göra fortsatta kombinationer.

Spela Gin Rummy online

Till skillnad från andra typer av kortspel så finns Gin Rummy för närvarande inte att hitta på svenska casinon online. Däremot finns det flera andra sidor där du kan spela Gin Rummy mot olika motståndare och i vissa fall kan du även välja att spela för pengar. Även om Gin Rummy kanske inte har funnits till lika länge som andra typer av kortspel så som Black Jack så har det ändå lyckats samla på sig en väldigt stor skara av entusiaster som gillar spelet på grund av dess enkelhet och komplexitet. Av den anledningen så kommer du med största sannolikhet inte ha några större problem med att hitta andra spelare att spela ett par omgångar emot, oavsett om du vill spela om pengar eller bara för skojs skull.

Slutligen

Precis som poker så är Gin rummy eller relativt enkelt spel som kan ta en hel livstid att lära sig att bemästra. Med det sagt så är det också relativt lätt att lära sig olika strategier för att bli en riktigt duktig spelare. Tack vare spelets popularitet så kan en snabb google-sökning ge dig den information du behöver för att växa som spelare.

I samma veva finns det också gott om sidor både inom Sveriges gränser liksom utomlands där du kan öva upp ditt spelande genom att spela mot andra spelare och på så sätt få en chans att prova på de olika strategier som du lärt dig. För det är ju trots allt erfarenhet som ibland kan vara den största skillnaden mellan om du är en bra spelare eller inte.

Väljer du att spela om pengar så är det även här bra att komma ihåg att hålla dig till seriösa sidor för att undvika onödiga risker. Du bör heller aldrig spela för mer pengar än du har råd att förlora. Bäst är att sätta olika gränser på ditt spelande och sedan hålla dig till dem oavsett hur bra eller dåligt ditt spelande går.

Cookies hjälper oss att ge dig bästa möjliga upplevelse på casinoutansvensklicens.wiki. Genom att trycka på OK samtycker du till användningen av cookies.

Acceptera Läs sekretesspolicyn